Utrata płynności finansowej firmy, spowodowana zatorami płatniczymi, może prowadzić do jej upadłości. Szczególnie jednak narażone są na nią firmy z branży budowlanej. Jak więc ochronić firmę przed nieterminowymi płatnościami? Czym jest gwarancja zapłaty i kto może żądać jej udzielenia? Sprawdź, w jak prosty sposób można zabezpieczyć wynagrodzenie wynikające z umowy o roboty budowlane.