Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz

Nasz zespół

Ryszard Kalisz

Adwokat Ryszard Kalisz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 r. stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. W 1987 r. zdał egzamin adwokacki i od tego czasu wykonywał zawód adwokata, aż do roku 2007. W tym czasie prowadził sprawy największych firm polskich, austriackich (EVVA) i niemieckich (MAN), głownie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i podatkowego.

Swoje doświadczenie zdobywał nie tylko jako adwokat- w 1989 r. był ekspertem w obradach „Okrągłego Stołu” (1989), następnie zastępcą Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współtworzył przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), Szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004-2005), Poseł na Sejm IV, VI i VII kadencji (2001-2015): Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący Podkomisji ds. Kodeksu Karnego, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w regulaminie Sejmu, Przewodniczący Polsko- Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczący Komisji Śledczej ds. zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. W latach 2003-2004 Obserwator w Parlamencie Europejskim; arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG oraz przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Odznaczony min, Złotym Krzyżem Zasługi, Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Die Grosse Verdienstkreuz mit Stern), Orderem Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Adwokatura Zasłużonym.

Specjalizuje się w prawie handlowym, konstytucyjnym, karnym i cywilnym, w szczególności aspektami gospodarczymi. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów.


Dominika Kalisz

Adwokat Dominika Kalisz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego (2008). Podczas studiów była aktywnym członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP). Stypendystka na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Orleanie (L’ Université d’Orléans – 2008-2009). Biegle włada językiem francuskim i angielskim. W 2006 r. ukończyła kurs języka francuskiego na Sorbonie w Paryżu (Universite La Sorbonne), zakończony państwowym francuskim certyfikatem. Rozprawę doktorską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej pt. „Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo w świetle teorii i praktyki sądowej”. Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a w 2015 r. została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie rodzinnym, karnym i administracyjnym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, wieloletnią praktykę na sali sądowej. Klientom zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa prawnego.


Adwokat Grzegorz Krawczyk

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1996 roku. Doświadczenie zdobywał w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych i PZU SA. Specjalizuje się w prawie spółdzielczym, prawie nieruchomości, mieszkaniowym, ogólnie pojętym prawie cywilnym i gospodarczym. Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycji infrastrukturalnych w skali ogólnopolskiej. Jego doświadczenie i praktyka obejmuje reprezentację klientów przed sądami oraz organami administracji, szczególnie tych postępowań, które są związanych z regulacją prawną nieruchomości. Uczestniczył w charakterze doradczym podczas procesów legislacyjnych Sejmu RP.


Adrian Zwoliński

Aplikant adwokacki Adrian Zwoliński

 Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce sporów gospodarczych, prawie handlowym i rynku kapitałowego oraz własności intelektualnej. Zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, jak również zajmując się obsługą prawną biura poselskiego. W latach 2013 – 2015 reprezentant w Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki  i ekspert do spraw prawnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. Ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, specjalizuje się w systemie prawnym państw Azji oraz ekspert Business Centre Club ds. prawa handlowego, własności intelektualnej i systemu prawnego państw Azji.

Udziela wsparcia organizacjom pozarządowym przedsiębiorców, współpracuje pro bono przy głośnych sprawach medialnych. Autor i współautor publikacji prawnych, które ukazywały się w ogólnopolskiej prasie m.in. ,,Po co CETA naszym przedsiębiorcom” Rzeczpospolita z dnia 19.10.2016 , ,,Wielka azjatycka szansa dla naszej budowlanki” w Dziennik Gazeta Prawna z dnia 15.11.2016, ,,Polska na Jedwabnym Szlaku” w Dziennik Gazeta Prawna z dnia 21.06.2016, ,,Arbitraż inwestycyjny w kontekście umowy TTIP” w Biuletyn Polskiej Izby Handlu nr 42 (10/2016), ,, Wybrane rozwiązania dla arbitrażu inwestycyjnego w propozycji TTIP i umowie CETA” w Biuletyn Polskiej Izby Handlu nr 43 (11/2016) oraz panelista licznych konferencji i wydarzeń poświęconych prawu m.in. III Wschodni Kongres Gospodarczy, Real Connect 2017, CopyCamp 2015.

Prywatnie pasjonat dalekiego wschodu, w szczególności Chin oraz makroekonomii.


Adwokat Karolina Zaborska-Kutyła 

Aplikację adwokacką skończyła w Warszawie w 2012 roku. W roku 2015 uzyskała dyplom szkolenia Due-Diligence Nieruchomości Przedsiębiorstwa, organizowanego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (tytuł magistra prawa 2006). Skończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania (tytuł licencjata w 2003 roku). W roku 2008 ukończyła roczny kurs języka niemieckiego z elementami prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Odbyła wiele praktyk zawodowych w koncernach i kancelariach adwokackich zarówno w Polsce jak i za granicą. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku jako prawnik w Z.U.L.W. “PZL-Mielec” Sp. z o.o. dedykowany do bezpośredniej współpracy z Zarządem Spółki, w zakresie bieżącej obsługi Spółki ds. prawnych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością (sporządzanie i kontrola dokumentacji do negocjacji z NFZ i ZUS, opinie prawne, weryfikacja umów, pisma procesowe), również od tego czasu pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W 2007 roku pracowała w dziale farmaceutycznym w Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2008 roku do września 2015 roku zajmowała stanowisko specjalisty ds. prawnych w Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie obsługiwała również inne podmioty z Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.

Specjalizuje się m.in. w prawie spółek handlowych, prawie administracyjnym i cywilnym w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, sporządzeniem i negocjacjami umów, prawie karnym i energetycznym. Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.


                                                         

Maja Żuczkowska – dyrektor biura

Pasjonatka prawa. Swoje doświadczenie zbierała podczas pracy jako protokolant w warszawskich sądach, przez co doskonale zna realia funkcjonowania tego typu placówek.

Wieloletnia współpracowniczka adwokata Ryszarda Kalisza. Kierowała jego biurem poselskim oraz brała czynny udział w pracach przy kampanii na rzecz wyborów do Europarlamentu. Aktywnie uczestniczyła w rozwijaniu struktur Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska. Obecnie kierownik biura Kancelarii adwokata Ryszarda Kalisza.

W wolnych chwilach biega, a także jest miłośniczką podróżowania.

email: maja.zuczkowska@ryszardkalisz.com
kom. : +48 601884411

 

 


Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy specjalistami i co najważniejsze wiemy jak Ci pomóc.

Copyright (c) 2018 Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz. Wszystkie prawa zastrzeżone.