PR – konsekwencje prawne wystąpień publicznych

Doradzamy Klientom w zakresie egzekwowania od dziennikarzy obowiązków związanych z przekazywanymi informacjami. Wspieramy od strony prawnej zwalczanie skutków czarnego PR-u. Analizujemy możliwość wykorzystania pozyskanych materiałów od strony autorskich praw osobistych i majątkowych w działalności PR. Sporządzamy sprostowania oraz wnioski o publikację sprostowań prasowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach karnych o zniewagę i zniesławienie. Sporządzamy wnioski o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach toczących się w trybie wyborczym.