Prawo karne i karne–skarbowe

Wspieramy Klientów w zakresie postępowań przygotowawczych przed policją i prokuraturą, a także przed organami skarbowymi oraz urzędami celnymi. Zapewniamy reprezentację oskarżonych, obwinionych i pokrzywdzonych w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych. Reprezentujemy Klientów w ramach postępowań dyscyplinarnych. Wsparcie obejmuje również udział w inicjowanych czynnościach procesowych. Z uwagi na nasze doświadczenie ww. wsparcie obejmuje również sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń prawa własności przemysłowej czy odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.