Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wspieramy naszych klientów w sprawach z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych. W szczególności prowadzimy sprawy

  • rozwodowe,
  • separacyjne,
  • o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa, ograniczenie
  • zakazanie kontaktów z dzieckiem,
  • rozstrzygające w istotnych sprawach dziecka.

Wyżej wymienione sprawy prowadzimy również w zakresie transgranicznym. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o:

  • podział majątku,
  • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami,
  • rozliczenia majątkowe w ramach konkubinatu.

Podczas prowadzenia wyżej wymienionych spraw wspieramy naszych klientów w przejściu przez często trudne emocjonalnie posiedzenia, chroniąc ich przed różnego rodzaju niedogodnościami zachowując przy tym całkowitą dyskrecję.