Prawo własności intelektualnej

Wspieramy twórców oraz nabywców majątkowych praw autorskich. Sporządzamy umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne etc. Przeprowadzamy audyty umów w kontekście praw autorskich, wdrażamy instrukcje zarządzania prawami autorskimi. Specjalizujemy się umowach nie tylko z branży kreatywnej ale również technologicznej. Pomagamy przy rejestracji znaków towarowych. Bardzo ważnym aspektem naszych zainteresowań pozostają kwestie optymalizacji podatkowych obrotu prawami autorskimi. Chronimy autorów przed nieuczciwym wykorzystaniem ich twórczości na etapie przedsądowym oraz w ramach wytoczonych procesów sądowych.