Rynek kapitałowy

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rynku kapitałowego m.in. na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych spółek publicznych i ich akcjonariuszy, emitentów, instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku kapitałowego. Reprezentujemy akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz doradzamy przy transakcjach inwestycyjnych na rynkach kapitałowych w związku z kwestiami podatkowymi oraz wypełnianiem wymogów regulacyjnych. Wspieramy proces dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.