Spory gospodarcze

Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, także poza granicami RP. Przystępując do prowadzenia tego rodzaju spraw, zawsze poznajemy specyfikę branży i uwarunkowania biznesowe. Prowadzone przez nas spory gospodarcze obejmują m.in. sprawy:

  • o zapłatę,
  • związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
  • postępowania odszkodowawcze,
  • postępowania o realizację zabezpieczeń.