White colar crimes

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Zapewniamy ocenę ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego.