Edmund Falandysz

Adwokat

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek działających głównie w branży informatycznej i farmaceutycznej.

Doradza w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich oreaz realizacji projektów z branży IT, jak również związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.