Ryszard Kalisz

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 r. stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. W 1987 r. zdał egzamin adwokacki i od tego czasu wykonywał zawód adwokata, aż do roku 2007. W tym czasie prowadził sprawy największych firm polskich, austriackich (EVVA) i niemieckich (MAN), głownie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i podatkowego.

Swoje doświadczenie zdobywał nie tylko jako adwokat- w 1989 r. był ekspertem w obradach „Okrągłego Stołu” (1989), następnie zastępcą Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współtworzył przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), Szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004-2005), Poseł na Sejm IV, VI i VII kadencji (2001-2015): Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący Podkomisji ds. Kodeksu Karnego, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w regulaminie Sejmu, Przewodniczący Polsko- Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczący Komisji Śledczej ds. zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. W latach 2003-2004 Obserwator w Parlamencie Europejskim; arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG oraz przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Odznaczony min, Złotym Krzyżem Zasługi, Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Die Grosse Verdienstkreuz mit Stern), Orderem Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Adwokatura Zasłużonym.

Specjalizuje się w prawie handlowym, konstytucyjnym, karnym i cywilnym, w szczególności aspektami gospodarczymi. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów.