Ryszard Kalisz

Adwokat

Dziedziny prawa

– Sprawy cywilne, w szczególności spory gospodarcze
– Prawo handlowe w tym upadłościowe i naprawcze oraz rynku kapitałowego
– Prawo karne, w szczególności karne gospodarcze
– Konstytucyjne

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981-1983 odbywał aplikację sądową. W 1985 r. stypendysta Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria).W latach 1984-1987 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

W roku 1987 r. zdał egzamin adwokacki i od tego czasu wykonywał zawód adwokata, aż do roku 2007. W tym czasie prowadził sprawy największych firm polskich, austriackich (EVVA) i niemieckich (MAN), głownie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i podatkowego.

Ekspert w obradach „ Okrągłego Stołu” (1989), zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współtwórca przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), Szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), Członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP ( 2004-2005)

Poseł na Sejm IV,VI i VII kadencji ( 2001-2015): Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący Podkomisji ds. Kodeksu Karnego, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w regulaminie Sejmu, Przewodniczący Polsko- Niemieckiej Grupy Parlamentarnej,.

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczący Komisji Śledczej ds. zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy; w latach 2003-2004 Obserwator w Parlamencie Europejskim; arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy KIG oraz przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Od 2016 roku minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. Od 2021 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prywatnie mąż i ojciec trzech synów.

Odznaczony:

Złoty Krzyż Zasługi – 1997 r. ; 
Wielki Krzyż Zasługi  z Gwiazdą Zasługi Republiki Federalnej  (Die Grosse Verdienstkreuz mit Stern) – 2005 r., 
Order Zasługi Republiki Włoskiej I Klasy – 2000 r.
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – 2005 r.
Adwokatura Zasłużonym – 2007r.