Prawnicy z powołania i zamiłowania

Nasza Kancelaria posiada niebagatelne doświadczenie w zakresie arbitrażu, negocjacji oraz reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz polubownymi.

Kancelaria adwokata Ryszarda Kalisza

Zespół prawników, który swoje unikatowe doświadczenie zdobywane w wielu instytucjach łączy z pasją do codziennego rozwiązywania problemów i wspierania klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych.

Aktywnie działamy nie tylko w Polsce

Funkcjonujemy również na terenie Niemiec czy Austrii. Współpracujemy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin, m.in. biegłymi sądowymi, lekarzami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, komornikami sądowymi oraz notariuszami.

Zakres usług adwokackich

Postępowania arbitrażowe

Prowadzimy postępowania przed sądami państwowymi w sprawach o uznanie lub stwierdzanie wykonalności krajowych i zagranicznych wyroków arbitrażowych oraz w sprawach o uchylenie wyroków arbitrażowych.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Na zlecenie Klientów projektujemy i negocjujemy umowy spółek jak również umowy typu joint – venture. Sporządzamy umowy wspólników, regulaminy prac zarządu i inne dokumenty wewnątrzorganizacyjne.

Prawo własności intelektualnej

Wspieramy twórców oraz nabywców majątkowych praw autorskich. Sporządzamy umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne etc. Przeprowadzamy audyty umów w kontekście praw autorskich.

Rynek kapitałowy

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rynku kapitałowego m.in. na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych spółek publicznych i ich akcjonariuszy, emitentów i instytucji finansowych.

Ochrona dóbr osobistych oraz PR

Doradzamy Klientom w zakresie egzekwowania od dziennikarzy obowiązków związanych z przekazywanymi informacjami. Wspieramy od strony prawnej zwalczanie skutków czarnego PR-u.

Prawo karne i karne–skarbowe

Wspieramy Klientów w zakresie postępowań przygotowawczych przed policją i prokuraturą, a także przed organami skarbowymi oraz urzędami celnymi. Reprezentujemy Klientów w ramach postępowań dyscyplinarnych.

White collar crimes

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wspieramy naszych klientów w sprawach z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych. W szczególności prowadzimy sprawy: rozwodowe, separacyjne, ustalenie ojcostwa i inne.

Klient indywidualny

Nasza pomoc w tym zakresie dotyczy m.in. obsługi transakcji zakupu i sprzedaży mienia znacznej wartości (udziałów w spółkach, nieruchomości itp.), kwestii związanych z delikatnymi sprawami rodzinnymi, jak również podatków.

Spory gospodarcze

Wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, także poza granicami RP.

Wieloletnie doświadczenie

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych opierając swe działania na zasadach etyki adwokackiej. Wykonując wszelkie usługi dla Klientów pamiętamy o ich bezpieczeństwie. Zapewniamy także najwyższy poziom dyskrecji. Szczególną wagę przywiązujemy do budowania wieloletnich relacji z Klientem, opartych na zaufaniu oraz najwyższej jakości naszych usług.

Adwokat Ryszard Kalisz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981-1983 odbywał aplikację sądową. W 1985 r. stypendysta Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W latach 1984-1987 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W roku 1987 r. zdał egzamin adwokacki i od tego czasu wykonywał zawód adwokata, aż do roku 2007. W tym czasie prowadził sprawy największych firm polskich, austriackich (EVVA) i niemieckich (MAN), głownie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i podatkowego.

Zespół doświadczonych prawników

Damian Bossowski

Adwokat

Maja Mateusiak

Dyrektor kancelarii, Prawnik

Natalia Klimiuk

Radca Prawny

Kamila Szczepańska

Aplikant Adwokacki

Joanna Wysocka-May

Prawnik

Kancelarie partnerskie